รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท. บริษัท เคเอเอ็น แอคเค้าติ้ง จำกัด. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561017321 ที่ตั้ง 39/340 หมู่บ้าน บุศรินทร์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท

Kan account รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ดูแลเอกสารบัญชี ให้คำแนะนำด้านการบัญชี รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 098-3174981, 087-4982451, 02-0629140
บริการจัดทำบัญชี ให้กับธุรกิจ ห้างร้าน บริษัท ฯลฯ

รับทำบัญชี เพียง 1500

บริการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมที่กรมสรรพากรยอมรับ รวดเร็ว ถูกต้อง มั่นใจได้

จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระต่อกรมสรรพากรประจำเดือน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกประเภทบัญชี

จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี

จัดทำปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน

จัดทำปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท เพียง 9900

จดทะเบียน หจก เพียง 5900

รับจดทะเบียนบริษัท, ห้างร้าน ฯลฯ

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

รับขึ้นทะเบียน e-Tax

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยทีมงานมืออาชีพด้านการบัญชีโดยตรง โทรศัพท์ 098-3174981, 087-4982451, 02-0629140